بخش های پژوهشی

دفتر کتب و نشریات و فصلنامه ها

کارشناس دفتر کتب و نشریات و فصلنامه ها: اکرم فتح آبادی  

شماره تماس: 22004355

اهم فعالیتهای این دفتر شامل
الف) کتابها:

 1. برگزاری جلسات شورای چاپ و انتشارات به طور منظم
 2. بررسی درخواست متقاضیان چاپ کتب در جلسات شورای انتشارات واحد
 3. ارزیابی کتب اعم از تالیف / ترجمه
 4. اخذ شماره شابک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت
 5. حق الزحمه های تالیف و ترجمه طبق قرارداد
 6. عقد قرارداد چاپ، برای کتب مصوب
تشویق کتب چاپ شده توسط واحد نام دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم دارویی

آزمایشگاه ها

اداره آزمایشگاه ها

مسئولین : خانم رویا علایی – خانم فاطمه قرهی

کارشناس ارشد شیمی

شماره تماس :

شرح وظابف

 • نظارت بر كليه درخواستهاي آزمايشگاه ها اعم از مواد شيميايي، تجهيزات و اداري
 • نظارت بر گزينش و عملكرد كارشناسان قراردادي آزمايشگاه ها
 • هماهنگي جهت برنامه ريزي كلاسهاي آزمايشگاه با آموزش دانشكده داروسازی و مديرگروه مربوطه
 • كنترل و نظارت بر نحوه تشكيل كلاسهاي عملي در طول ترم
 • نظارت و كنترل مصرف صحيح مواد شيميايي و تجهيزات آزمايشگاهي

مسئول آزمایشگاه های دانشکده داروسازی: رویا علایی   

           شماره تماس:  5-22640051 داخلی 234

مسئول آزمایشگاه های دانشکده علوم و فناوری های نوین و شیمی دارویی: فاطمه قرهی 

       شماره تماس: 5-22640051 داخلی 268


اداره امور پایان نامه ها

 


اداره امور پژوهشی

کارشناس : اکرم فتح آبادی 

ــ رئوس وظایف اداره طرح ها، سمینارها ومقالات علمی

 1. برگزاری جلسات شورای پژوهشی در هر ماه
 2.  بررسی، تصویب و انعقاد قرارداد با اعضای هیات علمی برای اجرای طرحهای پژوهشی داخلی و محاسبه و پرداخت حق الزحمه ارزیابی و داوری طرح های پژوهشی  
 3.  بررسی درخواست های اعضای هیئت علمی واحد ، جهت شرکت و ارائه مقاله در مجامع بین المللی و صدور مجوز برای آنها
 4. انجام امور اداری مربوط به فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی
 5.  محاسبه تشویقی مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی، مدعو و دانشجویان دکتری حرفه ای  و کارشناسی ارشد      ( به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی ) درنشریات معتبر داخلی و خارجی  

 


دفتر فنآوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناسان دفتر فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی: عباس کاملیان                               شماره تماس: 5-22640051 (داخلی 269)

نام و نام خانوادگی: زهرا علیقلی زاده                          

نام و نام خانوادگی: سید آرش سید حسینی                                 

 


 

دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت

کارشناس: خانم فرح فرحسا                    

شماره تماس: 22633982 داخلی 110

شرح وظابف :
۱- بر نامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدید های علمی و تحقیقاتی دوره ای دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی کشور.
۲-  برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار،مجامع و نمایشگاهای علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی.
3-  هماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر واحدهای دانشگاهی و نیز سازمان مرکزی
4- تنظیم بانک اطلاعاتی از سوابق علمی و حرفه ای اساتید ونیروی فنی شاغل در دانشگاه.
5- شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان و ارائه گزارش آن به معاونت پژوهشی

 


دفتر طرح و برنامه و بودجه

دفتر طرح و برنامه و بودجه

مدیر: مهدی قطبی 

رشته تحصیلی:  مديريت بازرگاني -بازاريابي

شماره تماس :021-22002044

شرح وظابف :

1. تدوین برنامه استراژیک کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت واحد علوم دارویی

2. مدیریت ردیف های بودجه و  پیش بینی بودجه سالیانه واحد

3. ارائه هزینه های پژوهشی واحد به انضمام کلیه مجوزها و تایید نهایی بودجه پژوهشی در هر سال توسط سازمان

4. تشکیل کمیته طرح وبرنامه وبودجه به طور منظم

5. تجزیه وتحلیل پیش بینی بودجه در هر سال

6. نظارت بر اعتبارات

 

 
کل بازدید ها: 6,448,968 ☼ امروز: 3,740 ☼ دیروز: 2,864 ☼ این صفحه : 3,560 ☼ آنلاین: 9 جزئیات