معرفی

معاونت اداری و مالی

مهندس غلامحسن محبتی

تحصیلات :

 

سمت های اجرایی:

معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستمر بر کلیه امور مالی و اداری ،ثبت و ضبط انتقال  کلیه داراییها ،تامین نیروی انسانی  و ندوین و اجرای ضوابط مربوط به کارکنان ،،تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های دانشگاه ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است این معاونت در جهت نظم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه برقوانین و آیین نامه ها تلاش نموده تا در راه پیشبرد و پیشرفت اهداف مقدس دانشگاه فعالیت نماید لذا ایجاد امکانات لازم و فضای مناسب و تجهیز فضاهای آموزشی ،اختصاص بودجه و اعتبارات لازم به کارکنان ،تامین و توزیع تجهیزات ،امور عمومی و رفاه را مدیریت می نماید.

کل بازدید ها: 5,709,446 ☼ امروز: 3,044 ☼ دیروز: 4,443 ☼ این صفحه : 3,362 ☼ آنلاین: 14 جزئیات