بخش های اداری-مالی

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

نام ونام خانوادگی :امیرحسن رمضانی

شماره تماس :021-22003394

مديريت امور مالي

نام و نام خانوادگی :حسن قائمی

شماره تماس:22002050-021

اداره حسابداری

نام ونام خانوادگی:نجمه السادات فخری

شماره تماس:22633988-021

اداره شهریه :

نام و نام خانوادگی :مینا علیپور

شماره تماس:22633988-021

الف _واريز شهريه بصورت اينترنتي ازطريق سايت دانشگاه صورت مي پذيرد و پرداختها ترجيحا از طريق كارتهاي عضو شتاب انجام مي گيرد.

ب_ دانشجويان موظفند شهريه ثابت خود را از طريق پرداخت االكترونيكي به عنوان پيش ثبت نام به حساب دانشگاه واريز نمائيد تامجوز انتخاب واحدبراي آنان صادر گردد .دانشجويان هر ورودي در هر رشته مي بايست در زماني كه در تقويم آموزش مشخص شده نسبت به انتخاب واحد در روز مقرر اقدام نمايند. بديهي است دانشجوياني كه مشكل مالي دارند لازم است قبل از تاريخ انتخاب واحد مشكلات مالي خود از طريق وام صندوق رفاه بر طرف نموده تا در روز انتخاب واحد سيستم آموزش فعال گردد. ضمنا در صورت داشتن شرايط تخفيف دانشجو مي بايست بعد از انتخاب واحد مدارك مربوط به تخفيف دانشجويي را هر چه سريعتر به امورر دانشجويي تحويل داده و نسبت به دريافت تخفيف اقدام نمايند.
ج _سقف پرداختهاي الكترونيكي مبلغ 10,000,000 ريال مي باشد و در صورتي كه بيش از مبلغ مذكور باشد در دو مرحله انجام مي گردد.

اداره صندوق رفاه دانشجویان

نام و نام خانوادگی :مونا صالحی

شماره تماس :22633988-021

صندوق رفاه دانشجويان واحد علوم دارويي در راستاي اعطاي وام و كمك هزينه تحصيلي جهت رضايت تامين شهريه آنان اقدام به پرداخت تسهيلات با شرايط ذيل مي نمايد:
الف_ وام تامين شهريه:  جهت كمك به تامين شهريه دانشجويان(فقط شهريه متغير).
ب_ وام ازدواج:  كپي تمامي صفحات سند ازدواج و شناسنامه زوجين(از تاريخ عقد نبايد بيش ازيك سال گذشته باشد) ، به دانشجوياني وام ازدواج تعلق مي گيرد كه تاريخ عقد آنها در زمان تحصيل باشد در صورتيكه زوجين هر دو دانشجو باشند ميتوانند وام ازدواج دريافت نمايند.معرفي يك نفر كارمند با گواهي كسر از حقوق الزاميست (اقساط 20 ماهه با توجه به ترم هاي باقيمانده)
د _وام ضروري: ارائه گواهي پزشكي با مدارك بستري در بيمارستان، عمل جراحي و حوادث غيرمترقبه در زمان دانشجويي(اقساط 20 ماهه با توجه به ترم هاي باقيمانده)
د_ وام اجاره مسكن: كپي اجاره نامه به نام دانشجو و در صورت متاهل بود، اجاره نامه مي تواند به نام همسر دانشجو باشد كه در اين صورت ارائه كپي برگه اول و دوم شناسنامه الزامي است) .اقساط12 ماهه (
تذكر: ارائه اصل كليه مدارك جهت برابر اصل نمودن به صندوق رفاه دانشجويان الزاميست.

شرايط اعطاي وام
الف. نداشتن بدهي معوقه به صندوق رفاه دانشجويي
ب. نداشتن بيش از يك ترم مشروطي
ج. دانشجويان ترم اول و آخر را شامل نمي شود

مدارك مورد نياز جهت دريافت وام
الف. تكميل فرم درخواست وام و تعهد نامه وام) فرم ها مي بايست توسط دانشجو و ضامن تكميل گردد)
ب. كپي از انتخاب واحد ترم جاري ، كارت دانشجويي به همراه كپي شناسنامه و كارت ملي دانشجو (دانشجوي متاهل صفحه اول و دوم شناسنامه)
ج. كپي شناسنامه ، كارت ملي ضامن و در صورتيكه ضامن كارمند رسمي دولت يا بازنشسته باشدآخرين فيش حقوقي و چنانچه ضامن كاسب باشد ارائه كپي جواز كسب معتبر با تعهد نامه محضري الزامي است.
د.يك برگه چك به ميزان 120 % وام اعطايي در وجه صندوق رفاه دانشجويي واحد علوم دارويي بدون تاريخ و حواله كرد خط خورده شود پشت چك توسط ضامن امضاء گردد.

نحوه پرداخت اقساط
1. كارمزد وام فوق 2/5درصد از زمان دريافت وام مي باشد.
2.دانشجو ملزم مي باشد اقساط خود را مستمر و ماهيانه پرداخت و فيش آن را به صندوق رفاه واحد ارائه نمايد.
3.در صورتيكه حداكثر 2 قسط پرداخت نگردد ، چك ضمانت به بانك ارسال خواهد شد.

مديريت امور اداری

نام و نام خانوادگی :مهندس مرتضی اسکندری

شماره تماس :021-22641891

مديريت امور اداري شامل اداره هاي تداركات، دبيرخانه، نقليه و خدمات مي باشد كه كارهاي ستادي و خدماتي رساني به دانشجويان و كاركنان واحد بوسيله اين مديريت انجام مي گردد

اداره امور داروخانه ها

مسئول داروخانه ها:دکتر زند -دکتر پازند 

مسئول امور مالی داروخانه ها:مرجان سلمانی

شماره تماس:22633985-021

 
اداره کارگزینی کارکنان

نام ونام خانوادگی :نرگس وطن زاد 

شماره تماس:26643804-021

 

امور نقلیه :

نام و نام خانوادگی :امیر حسن رمضانی

شماره تماس:22003394-021

دبیرخانه :

نام ونام خانوادگی :مجید زنداف

نام و نام خانوادگی :راحله کرمانی زاده 

شماره تماس:22602059-021

عمران :

نام ونام خانوادگی :محسن رجبی

شماره تماس :021-22641891

تدارکات

نام و نام خانوادگی :مصطفی شاه ولی 

شماره تماس:021-22641891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

کل بازدید ها: 6,448,991 ☼ امروز: 3,763 ☼ دیروز: 2,864 ☼ این صفحه : 7,523 ☼ آنلاین: 10 جزئیات