رشته های تحصیلی

رشته هاي موجود در واحد

 

رشته هاي مقطع دکتری عمومی :

  • داروسازي

* رشته های مقطع دکتری تخصصی :  

 

  • دكتري تخصصي سم شناسي
  • دكتري تخصصي داروشناسي(فارماکولوژی )
  • دكتري تخصصي اقتصاد و مديريت دارو
  • دكتري تخصصي شیمی آلی
  • دكتري تخصصي میکروبیولوژی

* رشته هاي مقطع کارشناسی ارشد :

كارشناسي ارشد نانو تكنولوژي پزشكي

كارشناسي ارشد نظارت بر امور دارويي

كارشناسي ارشد سم شناسي

كارشناسي ارشد MBA مديريت دارو

كارشناسي ارشد شيمي دارویی ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي )

كارشناسي ارشد شيمي دارويي ( وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري )

كارشناسي ارشد MBA - مديريت بازاريابي

كارشناسي ارشد نانوشيمي

كارشناسي ارشد ژنتیک

كارشناسي ارشد بیوشيمي

كارشناسي ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی – فنآوری مواد غذایی

كارشناسي ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی –  زیست فنآوری مواد غذایی

كارشناسي ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی – علوم مواد غذایی

كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي- ميكروبيولوژي مواد غذايي

كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي- شيمي مواد غذايي

كارشناسي ارشد شيمي كاربردي

كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي

كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي مولكولي

كارشناسي ارشد شيمي و فناوري اسانس

كارشناسي ارشد فيتو شيمي

كارشناسي ارشد زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي

 

 

* رشته هاي مقطع کارشناسی :

كارشناسي زيست شناسي سلولي مولكولي

كارشناسي ميكروبيولوژي

كارشناسي شيمي كاربردي

كارشناسي شيمي دارويي

كارشناسي علوم و مهندسی صنايع غذايي         

 

کل بازدید ها: 6,448,994 ☼ امروز: 3,766 ☼ دیروز: 2,864 ☼ این صفحه : 11,149 ☼ آنلاین: 9 جزئیات