فایل ها:
pdf.png برگ ماموریت

دانلودpdf.png برگه درخواست همکاری به صورت حق ا لتدریس

دانلودpdf.png فرم شماره 22

دانلودpdf.png فرم شماره 24

دانلودpdf.png فرم خلاصه وضعیت حق التدریس

دانلودpdf.png فرم گزينش و حق التدريس

دانلودpdf.png مدارك لازم جهت تشکیل و تکمیل پرونده مدرسین حق التدریس

دانلودpdf.png برگ درخواست مرخصي

دانلودpdf.png فرم ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هيات علمي گروه پزشكي

دانلودpdf.png ليست مجلات علمي-پژوهشي گروه پزشكي

دانلودpdf.png شيوه نامه اصلاح فرم ارتقاء گروه پزشكي

دانلودpdf.png شيوه نامه اصلاح فرم ارتقاي اعضاي هيات علمي گروه غير پزشكي

دانلودpdf.png نكات مهم تكميل فرم ارتقاي گروه غير پزشكي

دانلودpdf.png شيوه نامه تكميل فرم ارتقاي اعضاي هيات علمي غير پزشكي

دانلودpdf.png ايين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي گروه غير پزشكي

دانلودpdf.png برنامه امتحاني آزمايشگاه هاي دانشكده داروسازي

دانلودpdf.png فرم ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هيات علمي گروه غير پزشكي

دانلودpdf.png فرم درخواست ترفيع سالانه اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

دانلودpdf.png آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی گروه غیر پزشکی

دانلودpdf.png آيين نامه ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هيات علمي گروه پزشكي

دانلودکل بازدید ها: 6,449,038 ☼ امروز: 3,810 ☼ دیروز: 2,864 ☼ این صفحه : 6,078 ☼ آنلاین: 8 جزئیات