بخش های اداری

امور EDC

خانم بهناز عبدی

تلفن تماس: 22601324
 
شرح وظایف:
 
1. پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تصویب و راه اندازی رشته های جدید اعم از مصوب یا غیر مصوب مربوط به وزارتخانه های متبوع و ارائه پيشنهادات لازم  به شوراي عالي برنامه ريزي براي تصويب آنها.
2. مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تخصیص دانشجو برای شعب زیر مجموعه واحد 
3. نظارت و هماهنگی در یکپارچه سازی عناوین رشته ها و دروس مطابق با سرفصل مصوب در کلیه شعب زیرمجموعه 
4. بررسی و پیگیری مغایرتهای موجود در دفترچه آزمون، در خصوص رشته ها با عناوین مصوب آنها مطابق سرفصل
5. مدیریت و هماهنگی امور مربوط به مطالعه و بازنگری سرفصل مصوب رشته ها
6. به روز رسانی سیستم جامع آموزشی مطابق با سرفصل مصوب رشته ها و نظر مدیران گروههای آموزشی مربوطه
7. نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های مربوط به شورای برنامه ریزی دروس
8. برگزاری کلاسهای ضمن خدمت ویژه اعضای هیات علمی و بورسیه تحت نظارت مرکز مطالعات نیروی انسانی منطقه هشت
9. بررسي واظهار نظر درخصوص راه اندازي رشته ها و گروههاي آموزش جديد مصوب

اداره کارگزینی هیات علمی

 رئیس اداره کارگزینی هیات علمی
اعضای کارگزینی هیات علمی: خانم پریا محمدیها
 خانم نیره سادات حامی
 تلفن تماس:22640057
 
• امور جذب و تأمین هیات علمی
• امور ارتقاء و ترفیعات
• امور پرداخت حقوق و محاسبه کارکرد اعضای هیات علمی
• امور حق التدریس
 
شرح وظایف:
1. نظارت بر ادارات جذب و تامین هیات علمی و ارتقا و ترفیعات
2. تهیه و تنظیم قرارداد حق التدریس با اعضای هیات علمی
3. تهیه گزارش و نامه های مربوط به اخذ وام 
4. امور مربوط به بیمه (تکمیلی و بیمه عمر اساتید؛ اعم از تکمیل فرم بیمه و ارسال آن به معاونت اداری و مالی)
5. انجام مراتب مربوط به گزینش عمومی و اخلاقی اساتید
6. تشکیل کمیته تخلفات اساتید و ابلاغ حکم به فرد مربوطه
7. انجام مکاتبات مربوط به قطع و برقراری حقوق اعضای هیات علمی با معاونت اداری و مالی و بازنگری و تهیه لیست کارکرد اساتید در آخر هر ماه
8. تهیه و صدور کارت شناسائی برای اعضای هیات علمی که دارای قابلیت ثبت ورود و خروج اساتید و... می باشد.
9. محاسبه بازخرید سنوات و مرخصی اعضای هیات علمی
10. انجام کلیه مکاتبات مربوط به اعضای هیات علمی 
11. صدور گواهی اشتغال به تدریس برای اعضای هیات علمی و مدعو
 
 
 

اداره امتحانات
 
هستي عالمي     
 
تلفن : 22601324
 
شرح وظایف:
10. صدور ریزنمرات دانشجوی در حال تحصیل 
11. صدور ریزنمرات دانشجوی اخراجی 
12. صدور ریزنمرات دانشجوی انصرافی 
13. صدور ریزنمرات دانشجوی میهمان و تائیدیه آن
14. نظارت بر حسن برگزاری امتحانات
15. بررسی و تایید مغایرت ها در نمرات درسی دانشجو
16. بایگانی لیست نمرات به ترتیب دانشکده ، مقاطع تحصیلی و لیست دروس
17. بررسی و تایید تصمیمات شورای دانشکده¬ها درارتباط با نمرات مخدوش و درخواستهای تجدید نظر و تغییر نمره 
18. بررسی و تایید تصمیمات شورای دانشکده¬ها درارتباط با درخواستهای حذف پزشکی دانشجویان 
19.  ثبت و  تایید نمرات دانشجویان میهمان از سایر موسسات آموزشی 
20.  نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با نمرات و حذف دروس دانشجویان شاهد و ایثارگر
21.  نظارت بر حسن اجرای ماده های 35 و 41 آیین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی 
22.  نظارت بر حسن اجرای ماده 14 آیین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 

23. نظارت بر حسن اجرای تبصره 1 ماده 12 آئین نامه آموزشی جهت دانشجویان مقطع دکتری تخصصی


امور نظارت و ارزشیابی آموزشی

خانم نداحاجی علی اكبري
 تلفن تماس: 021-22601324
 
شرح وظایف:
1. برنامه ريزي آموزشي و ارزيابي دانشجويان
2. همكاري با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در جهت اجراي برنامه هاي ارتقاء كيفيت آموزش
3. نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه ها و آئین نامه های آموزشی
4. ارزیابی پرسنل آموزش از طریق پرسشنامه های خود سنجی و ارزیابی

فناوري اطلاعات آموزش : خانم قاسمي

شرح وظايف : پشتيباني نرم افزار آموزش

 

کل بازدید ها: 6,546,713 ☼ امروز: 253 ☼ دیروز: 3,558 ☼ این صفحه : 5,033 ☼ آنلاین: 2 جزئیات