بخش های اداری

اداره امور دانش اموختگان

 تکمیل مدارک فارغ التحصیلی

 مراحل صدور ریز نمرات

 مدارک لازم جهت صدور المثنی

 شرایط دریافت گواهینامه موقت

 شرایط دریافت دانشنامه

 

وظايف و مسئوليت ها:

1-  نظارت بر فعاليت هاي فوق برنامه ، تربيت بدني و خدمات رفاهي دانشجويان

2-  تدوين و پيشنهاد اصول كلي برنامه اي مربوط به خدمات رفاهي دانشجويان با توجه به ضوابط و مقررات

3- تهيه و پيشنهاد دستورالعملها و آئين نامه هاي مربوط به امور دانشجويي و نظارت بر حسن اجراي آنها

4- ابلاغ شرح وظايف كاركنان تحت سرپرستي و آشنا نمودن آنان با وظايف و مسئوليت هاي پست سازماني محوله

5-  تهيه و تدوين خط مشي هايي در جهت راهنمايي دانشجويان به منظور تخفيف و حل معضلات و مشكلات اجتماعي ، فرهنگي ، رواني و خانوادگي آنها

6-  فراهم نموده امكاناتي به منظور تشخيص استعداد ها و توانايي هاي دانشجويان و هدايت آنها در رشته هاي مختلف علمي، هنري، ورزشي و ساير فعاليت هاي مشابه

7-   مراقبت در حسن اجراي مقررات انضباطي واتخاذ تصميم در مورد مسائل مطروحه با  رعايت آيين نامه انضباطي دانشگاه آزاد اسلامي

8-  نظارت بر جمع آوري آمار و اطلاعات و تنظيم گزارشهاي مربوطه به فعاليتهاي حوزه معاونت دانشجويي واحد جهت استحضار رياست واحد دانشگاهي

بخش هاي مختلف امور دانشجويي: (22600037)

-حوزه معاونت دانشجويي داراي بخشهاي مختلف مي باشد كه اعم فعاليت آن به شرح ذيل مي باشد.

 مدیر دانشجویی:  خانم شيرواني  داخلي  114

-    پیگیری امور محوله همکاران و در نهایت تحویل به معاونت محترم دانشجویی

-    تهیه هرگونه آمار کلی از بخش دانشجویی و فارغ التحصیلان

-    نظارت بر حسن اجراي كليه امور حوزه معاونت دانشجويي   

انجام امورمربوط به فارغ التحصیلان :

مجوز  و دريافت طرح گروه پزشكي خانم معصومه نيساري داخلي 115

صدور مدارك گروه غيرپزشكي(كارشناسي كارشناسي ارشد- دكتري تخصصي )خانم فرشته تن ساز داخلي 113

صدور مدارك گروه پزشكي(دكتري عمومي كارشناسي ارشد- دكتري تخصصي )خانم ليلا شيرواني داخلي 114

-   صدور فرم فراغت از تحصيل جهت معرفي به اداره طرح براي رشته هاي مشمول قانون طرح

-  صدورهرگونه گواهی بعد از فارغ التحصیل شدن دانشجو از جمله گواهی معدل-گواهی تعداد واحد گذرانده، بعد از رويت اتمام طرح جهت دانشجويان گروه پزشكي

-   پاسخ به استعلام های ادارات و سازمان های دولتی جهت استخدام  فارغ التحصیلان

-   انجام امورمربوط به PhD

-  صدور ریزنمرات نهایی

-   صدور گواهینامه موقت

-  صدور دانشنامه

-   استعلام مجوز جهت صدور مدارك تحصيلي

-   پاسخ به استعلامات تأييد مدرك تحصيلي

مدارك لازم جهت صدور مدارك تحصيلي دانش آموختگان

1-كپي شناسنامه ازتمام صفحات وكپي كارت ملي(2سري)

2-كپي پروانه دائم داروسازي درصورت داشتن پروانه (2سري) جهت دانش آموختگان رشته داروسازي

3-كپي اصل ديپلم  و پيش دانشگاهي (2سري) جهت دانش آموختگان مقطع كارشناسي و دكتري عمومي

4-كپي مدارك كارشناسي(2سري) جهت دانش آموختگان مقطع كارشناسي ارشد

5-كپي معافيت يااتمام طرح(2سري) جهت دانش آموختگان گروه پزشكي

6-كپي كارت پايان خدمت (2سري)

7-چهار قطعه عكس 4×3 (پشت نويسي شده )زمينه سفيد با رعايت كامل پوشش اسلامي جهت بانوان

8-فيش بانكي به مبلغ 290,000  ريال به شماره حساب سيبا 0104460446004، صاحب حساب دانشگاه آزاد اسلامي (اصل فيش به همراه كپي) جهت دانش ‌آموختگان مقطع دكتري

9-فيش بانكي به مبلغ 170,000 ريال به شماره حساب سيبا 0104460446004، صاحب حساب دانشگاه آزاد اسلامي (اصل فيش به همراه كپي) جهت دانش ‌آموختگان مقطع كارشناسي ارشد

10-فيش بانكي به مبلغ 150,000 ريال به شماره حساب سيبا 0104460446004، صاحب حساب دانشگاه آزاد اسلامي (اصل فيش به همراه كپي) جهت دانش ‌آموختگان مقطع كارشناسي

11- فيش بانكي به مبلغ 1.000.000  ريال به شماره حساب سيبا 0104460446004، صاحب حساب دانشگاه آزاد اسلامي (اصل فيش به همراه كپي) جهت صدور مدرك المثني براي بار اول

12- فيش بانكي به مبلغ 5.000.000  ريال به شماره حساب سيبا 0104460446004، صاحب حساب دانشگاه آزاد اسلامي (اصل فيش به همراه كپي) جهت صدور مدرك المثني براي بار دوم

13- فيش بانكي به مبلغ 1.000.000  ريال به شماره حساب سيبا 0104460446004، صاحب حساب دانشگاه آزاد اسلامي (اصل فيش به همراه كپي) جهت صدور مدرك ناشي از تغييرات شناسنامه‌اي

14-تهيه دوعدد تمبر1000 توماني از بانك ملي

قابل توجه دانش آموختگان محترم:جهت دريافت دانشنامه، ارائه گواهي موقت الزامي است. تحويل مدارك تحصيلي شخصاً به دانش آموخته و يا وكيل قانوني  وي امكان پذير است.

مدارك لازم جهت صدور ريزنمرات

1-       فيش بانكي به مبلغ 70,000 ريال به شماره حساب سيبا 0104460446004، صاحب حساب دانشگاه آزاد اسلامي (اصل فيش به همراه كپي)

2-       كپي دانشنامه

 

 

 

 

شرایط دریافت گواهینامه موقت

  1-ارائه کارت شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه)

2-ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت یا برگه سبز اعزام به خدمت (بدون غیبت) یا برگه اشتغال بخدمت شاغلین نیروهای مسلح (دانش آموختگان ذکور)يا اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر (فارغ التحصیلان ذکور)

4-تحویل گواهینامه موقت فقط به فرد فارغ التحصیل یا کسانیکه از ایشان وکالت نامه محضری داشته باشند (با ارائه مدارک شناسایی وکیل و موکل) امکان پذیر می باشد لذا ارائه هرگونه مدرک به غیر از شخص فارغ التحصیل برخلاف بخشنامه می باشد.

 

شرایط دریافت دانشنامه

 1-ارائه اصل گواهینامه موقت  

  2-ارائه کارت شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه)

3-ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت یا برگه سبز اعزام به خدمت (بدون غیبت) یا برگه اشتغال بخدمت شاغلین نیروهای مسلح (دانش آموختگان ذکور)يا اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر (فارغ التحصیلان ذکور)

4-تحویل گواهینامه موقت فقط به فرد فارغ التحصیل یا کسانیکه از ایشان وکالت نامه محضری داشته باشند (با ارائه مدارک شناسایی وکیل و موکل) امکان پذیر می باشد لذا ارائه هرگونه مدرک به غیر از شخص فارغ التحصیل برخلاف بخشنامه می باشد.

 

مدارک لازم جهت صدور مدارک المثنی

1-سه نسخه آگهی مفقودی دانشنامه در روزنامه های کثیرالانتشار که به فاصله هر دوهفته یک بار مطابق متن پیوست فرم مفقودی      چاپ شده باشد (ارائه اصل سه نسخه روزنامه به ستاد الزامی می باشد)

2 -در صورت مفقودی گواهینامه موقت ۲ نوبت آگهی کافی می باشد.

3-ز فرم تعهد نامه در قسمت فرم ها پرینت تهیه و پس از تکمیل و به همراه آگهی روزنامه به کارشناس ستاد ارائه نمایند.

4-از فرم استشهاد محلی در قسمت فرم ها پرنت تهیه و پس از تکمیل و مهرامضاء توسط دفترخانه رسمی به ستاد تحویل نمایند.

5-واریز مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل صد هزار تومان براي بار اول به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، ارائه اصل و تصویر فیش الزامی است.

6-واریز مبلغ 5.000.000 ریال معادل پانصد هزار تومان براي بار دوم به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، ارائه اصل و تصویر فیش الزامی است.

7-واریز مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل صد هزار تومان براي صدور مدرك ناشي از تغييرات شناسنامه‌اي به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، ارائه اصل و تصویر فیش الزامی است.

 

در صورت مفقودی گواهینامه موقت فیش واریز نگردد

یک قطعه عکس ۴*۳ پرسنلی با زمینه سفید رنگ (برای خواهران با حجاب کامل)

كپي شناسنامه-كپي كارت ملي-كارت پايان خدمت-پروانه دائم داروسازي-كپي پايان طرح-كپي دانشنامه قبلي

توجه: رعایت سایر موارد اشاره شده جهت صدور المثنی دانشنامه الزامی می باشد .

 

 

پاسخ به استعلامهای تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات

با عنایت به بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه پاسخ استعلامها مستقیماً از طریق دبیرخانه واحد دانشگاهی به مرجع استعلام کننده ارسال می شود.

 

امورشاهد و ايثارگر: خانم ليلا شيرواني داخلي 114

-   ارتباط با دانشجويان شاهد و ايثارگر جهت رسيدگي به امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

-  تنظيم جلسات شاهد

-  تنظيم کارهاي آماري

-  تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر 

 

امورنظام وظيفه: خانم معصومه نيساري داخلي 115

-   ارسال مدارك به حوزه نظام وظيفه و دريافت معافيت تحصيلي

-  صدور گواهي براي دانشجويان مذکر جهت خروج از کشور

-   مکاتبه با حوزه نظام وظيفه جهت افزايش معافيت تحصيلي براي آن دسته از دانشجوياني که سنوات آنها تکميل گرديده است.

 

                 

اطلاعيه نظام وظيفه

                         در خصوص سنوات ارفاقی دانشجویان برادر مشمول

فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

نام مقطع

ميزان سنوات

نام مقطع

ميزان سنوات

نام مقطع

ميزان سنوات

نام مقطع

ميزان سنوات

دكتري تخصصي

6 سال

دكتري عمومي

6 سال

كارشناسي ارشد

3 سال

كارشناسي پيوسته

5 سال

 

 

 

 اخذ ترم اول سنوات ارفاقی

دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف ، به شرطی می توانند از سنوات ارفاقی بهره مند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند، لذا در صورت دارا بودن شرایط زیر به صورت مرحله‌ای  می توانند از ترم اول سنوات ارفاقی بهره مند شوند:

دکترای تخصصی ناپیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 18 واحد بوده و معدل کل نیز حداقل 14 باشد.

دكتري عمومي: به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 150واحد بوده و معدل کل نیز حداقل 14 باشد.

 

کارشناسی پیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 100 واحد بوده و معدل کل نیز حداقل 12 باشد.

کارشناسی ارشد ناپیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 18 واحد بوده و معدل کل نیز حداقل 14 باشد.

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

اخذ ترم دوم سنوات ارفاقی

چنانچه  دانشجو نتواند تا پايان يك سال سنوات ارفاقي فارغ‌التحصيل شود، صرفاً  مشروط به اين است كه دانشجو تمامي واحدهاي درسي ( اعم از واحدهاي نظري،عملي و يا پايان نامه و ... ) را انتخاب واحد نموده و امكان فراغت از تحصيل در اين ترم فراهم باشد. و در صورت داشتن پيشرفت تحصيلي مورد تأييد آموزش، در غير اينصورت مجوز ترم دوم سنوات ارفاقي صادر نمي‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

برابر ماده(13) آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي، فارغ‌التحصيل شدن در مهلت يك ساله معرفي، مجوزي براي صدور معافيت تحصيلي در مقطع بالاتر نخواهد بود. بنابراين چنانچه دانشجو در مهلت معرفي فارغ‌التحصيل شود، به هيچ وجه حق ادامه تحصيل در مقطع بالاتر را نداشته و تا پايان خدمت دوره ضرورت با اخذ معافيت دائم شرايط برخورداري از معافيت تحصيلي را نخواهد داشت.

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

کميته انضباطي:  معصومه نيساري داخلي 115

1- بررسي كليه تخلفات دانشجويي اعم از:

 الف: تخلفات آموزشي و اداري: اعمالي كه نقض مقررات آموزشي و اداري دانشگاه باشند.

ب: تخلفات سياسي و امنيتي: انجام هر عملي كه با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.

ج) تخلفات اخلاقي: رفتار و اعمالي كه مغاير شئون اسلامي و اخلاقي جامعه بوده و به حيثيت دانشگاه لطمه وارد نمايد.

2-صدور حكم و تنبيهات بر اساس آئين نامه انضباطي

3-بررسي اعتراضات و تجديد نظر خواهي

4-صدور حکم اعضا وتشکيل جلسات به طور منظم وبررسی پرونده های دانشجويان خاطی 

نكات انضباطي

تقلب در امتحانات پايان ترم

تخلف : نقض مقررات جلسه امتحان بدون ارتکاب فعل يا وجود قرائن ديگر که عامل معنوي در تقلب را محرز کند وهر آنچه که موجب افزايش دانسته هاي دانشجو شود که اهم مصاديق آن عبارتند از:همراه داشتن کتاب ، جزوه ، برگه يادداشت ، موبايل ، ام پي تري پلير ، ماشين حساب و... (مگر با مجوز استاد مربوطه ) نوشتن اسم غير واقعي روي برگه امتحاني ، ترک جلسه امتحان پس از رويت سوالات وقبل از امضاي ليست حضور وغياب ، فراهم نمودن شرايط براي استفاده ساير دانشجويان از پاسخنامه خود يا کمک به ديگران براي پاسخگويي به سوالات .

تبصره 1: چنانچه دانشجويي درطول يک ترم 2 بار اقدام به تقلب کند به طوريکه فاصله زماني مناسب براي تشکيل جلسه درخصوص تخلف اوليه وابلاغ راي کميته انضباطي به وي وجود نداشته باشد ، محروميت وي با اخذ تعهد به حالت تعليق درآيد وبه درج نمره طبق آئين نامه اکتفا شود .بديهي است در صورت تکرار تقلب ،نسبت به تشديد حکم اوليه اقدام خواهد شد .

تقلب در امتحان ميان ترم

براي باراول نمره صفر منظور گردد وبا نمره پايان ترم جمع وبعنوان نمره نهائي ثبت گردد. درصورت تکرار تخلف به يکي از تنبيهات مندرج در آئين نامه انضباطي دانشگاه آزاد قابل تشديد است .

- خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ، امحا ورقه و پاره کردن آن تقلب به صورت جايگزيني

 -فرستادن ديگري به جاي خود به جلسه امتحان

نتيجه کميته انضباطي ويکي از تنبيهات مندرج در آئين نامه انضباطي محکوم مي شود.

امور نقل و انتقال: آقاي سيد رضا سيادتي داخلي 112-خانم ليلا شيرواني داخلي114

انجام درخواست انتقال و ميهماني به ديگر واحدها طبق محدوده زماني اعلام شده در سايت معاونت دانشجويي وفرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي صورت مي‌گيرد:

1-اولین شرط رسیدگی به درخواست‌های میهمانی و انتقال دانشجویان ثبت درخواست در سامانه نقل‌ و انتقال دانشجویی (منادا)    www.stu.iau.ir می‌باشد.  

2-دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تنها در صورت داشتن شرایط عمومی زیر می‌توانند برای میهمانی و یا انتقال درخواست خود را در سامانه ثبت نمایندلازم به یادآوری است دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی مسئول صحت اطلاعات و مدارکی که در سامانه بارگذاری نموده می‌باشد و در صورت عدم صحت اطلاعات مدارک ارائه‌ شده در هر مرحله از فرآیند رسیدگی، درخواست دانشجو کان لم یکن تلقی خواهد شد و ضرر و زیان مالی ناشی از آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

 

 

شرایط عمومی شامل موارد ذیل می باشد

1-نداشتن منع ادامه تحصیل به دلیل شرایط آموزشی، انضباطی و نظام‌ وظیفه

2-دانشجوی متقاضی حداقل یک نیمسال در واحد مبدأ ثبت‌ نام نموده باشد (به‌ استثنای واجدین شرایط میهمانی یا انتقال از بدو پذیرش

انتقال صرفاً برای پذیرفته‌شدگان با آزمون و با توجه به ضوابط امکان‌پذیر است. (دانشجویان بدون آزمون صرفاً امکان ثبت درخواست به صورت ميهماني دارند.

3-انتقال و میهمانی دانشجویان دوره‌های خودگردان فقط به واحدهای مجری دوره‌های خودگردان امکان‌پذیر است.

4-انتقال تنها در صورت وجود مقطع رشته/ گرایش و سال قبولی در واحد مقصد امکان‌پذیر است.

انتقال نیمسال آخر تحصیل ممنوع است.  5-در هر یک از مقاطع تحصیلی در

در صورت داشتن مجوز میهمانی امکان‌پذیر است. اخذ پایان‌نامه تنها با موافقت واحدهای مبدأ و مقصد 6-

7-انتقال و میهمانی در مقطع دکتری تخصصی به‌ غیر از مواد 2-2،2-1 (خانواده شاهد)، 10 و 12  شیوه‌نامه ممنوع می‌باشد.

8-انتقال مجدد در هر مقطع تحصیلی به‌ غیر از ماده 12 شیوه‌ نامه ممنوع می‌باشد.

9-انتقال و میهمانی از واحد الکترونیکی با توجه به غیرحضوری بودن تحصیل به سایر واحدها ممنوع می‌باشد.

10-انتقال و میهمانی از واحدهاي بین‌الملل تنها به واحدهای بین‌المللی امکان‌پذیر است.

11-انتقال و میهمانی از واحدهاي برون‌مرزی به سایر واحدهای دانشگاهی در داخل کشور ممنوع است.  

12-انتقال و میهمانی دانشجویان پژوهش محور ممنوع می‌باشد.  

13-انتقال و میهمانی کارکنان و اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاهی به محل خدمت ممنوع می‌باشد.

14-درخواست نقل‌ و انتقال دانشجویان اتباع غیر ایرانی از طریق واحد دانشگاهی مبدأ و اداره کل امور بین‌الملل و کمیسیون نقل‌ وانتقال دانشجویی دانشگاه قابل‌ بررسی می‌باشد.

ثبت درخواست میهمانی -انتقال دارای هزینه بررسی مدارک می باشد و پس از ثبت درخواست و یا مخالفت با درخواست ، هزينه بررسي مسترد نخواهد شد.

با توجه به محدودیت ظرفیت میهمانی و انتقال و در الویت قرار گرفتن متقاضیانی که در روزهای ابتدایی ثبت نام نموده اند، حتي الامكان از به تعويق انداختن ثبت درخواست خود به روزهاي پاياني خودداري نماييدبدیهی است پس از اتمام زمان ثبت نام، امکان رفع نقص و مغایرت وجود ندارد.

تذکر مهم: پس از اتمام زمان ثبت درخواست نقل و انتقال، امکان ویرایش تبصره و ضابطه انتخابی وجود ندارد. لذا قبل از انتخاب ضابطه مورد نظر شرایط موجود در شیوه نامه را به دقت مطالعه نمایید.

امکان انتخاب 5 گزینه: به عنوان مقصد جهت ثبت درخواست میهمانی از طریق ماده 12-2

متقاضیانی که مشمول مواد یک تا یازده آیین نامه نمی باشند می توانند از طریق ماده 12-2 ثبت درخواست نمایند. در این ضابطه امکان انتخاب 5 گزینه به عنوان واحد مقصد وجود دارد.

 

 

 

 

 

تخفيف شهريه: خانم نگار ختمي مآب داخلي 112

- بررسي مدارك ارسالي جهت تخفيف شهريه طبق آيين نامه و بخشنامه هاي موجود

- تشكيل جلسه كميته تحفيفات

 

شرایط دانشجويان جهت استفاده از تخفيف شهريه

1- همسر یا فرزند کارکنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی(با معرفي نامه از واحد مربوطه)

2- دانشجوی ممتازعلمی (با تأييد معاونت آموزشي واحد)

3-تخفيف شهريه نفرات برتر آزمون سراسري (با معرفي نامه از مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي)

4-تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز ورزشي (با تأييد معاونت ورزش سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي)                                  

5-دانشجوی قاری وحافظ برجسته قرآن کریم

6-دانشجوی برتر مسابقات فرهنگی هنری (با تأييد معاونت دانشجويي و فرهنگي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي)            

7-دانشجوی عضو باشگاه پژوهشگران جوان (با تأييد رئيس باشگاه پژوهشگران جوان سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي)   

8- دانشجويان داراي عناوين علمي(با تأييد معاونت پژوهشي)

9- خانواده های دارای بیش از یک دانشجودر دانشگاه آزاد اسلامي(فقط براي دانشجويان مقطع كارشناسي وكارشناسي ارشد)

10-بيماران خاص

11-دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي

مدارك لازم

تكميل فرم تخفيف شهريه                                                  

كپي شناسنامه صفحه اول ودوم شناسنامه دانشجو

گواهي اشتغال به تحصيل برادر يا خواهر دانشجو دارای اعتبار ( حائز شرایط بند 9- چند دانشجويي)     

                    تبصره

با توجه به شروع ترم جديد، دانشجويان مي بايست كليه مدارك مربوط به تخفيف شهريه راحداكثر تا تاريخ يك ماه بعد از شروع ترم به معاونت دانشجويي (ساختمان گل يخ ) تحويل نمايند.

بديهي است زمان تعيين شده قابل تمديد نمي باشد وتخفيف شهريه به دانشجوياني كه پس ازتاريخ تعيين شده مدارك خود را تحويل نمايند، تعلق نمي گيرد.

دانشجويان می توانند نتايج تخفيف شهريه  خود راپس از اعمال تخفيف از طريق سايت در پروفايل شخصي پيگيري نمايند

 

صدور و توزيع كارتهاي دانشجويي هوشمند: آقاي سيادتي داخلي 112

دانشجویانی که کارت دانشجویی خود را مفقود نموده اند تعهد نامه پیوست (و یا از معاونت دانشجويي واقع در ساختمان گل يخ می توانند دریافت نمایند) را به همراه فیش واریزی به مبلغ ۷۰,۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۳۷۸۸۸۵۸۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه سپند به حوزه دانشجويي تحویل نمایند تا کارت دانشجویی المثنی برای آنان صادر گردد.

 

 

 

 

مركز امور مشاوره

ارائه خدمات روانشناسي، و مهارتهاي زندگي، راهنمايي و مشاوره دانشجويان در مسائل مختلف اجتماعي،فرهنگي،خانوادگي،ازدواج، تحصيلي و.... عهده دارد،اين مركز خدمات خود را به دو صورت حضوري و مكاتبه اي در اختيار كليه دانشجويان عزيز قرار مي دهد.در ضمن ارائه تمام خدمات به صورت رايگان مي باشد.

 

ساعات حضورمشاوران :

ساعات و روزهاي حضور مشاوران در ساختمان گل يخ

شنبه

خانم دكتر پاشنگ

8 الي 17

ساختمان گل يخ

سه شنبه

خانم دكتر جليلي

8 الي 17

ساختمان گل يخ

 

 

 

       

 

 

 

 

 

اموربهداشتی و درمانی :

خانم دكتر صاحب الزماني دانشكده داروسازي و دانشكده شيمي

خانم دكتر رحماني فر دانشكده فناوريهاي نوين

-  انجام كمك هاي اوليه مانند : اكسيژن تراپي- پانسمان و تزريقات- سرم ترابي- آتل بندي و اندازه گيري فشار خون- درمان بيماران هنگام امتحانات چنانچه دانشجو نياز به پزشك داشته باشد بلافاصله پزشك معتمد جهت درمان به بالين بيمار رفته و رسيدگي هاي لازم را انجام داده و در صورت لزوم به بيمارستان شهري انتقال خواهد داد.

-   تهيه بانك اطلاعات پزشكي هنگام ثبت نام از تمام ورودي هاي جديد.

-  بررسي گواهي هاي دانشجويان بيمار.

ساعات حضور پزشك معتمد در دانشكده ها :

شنبه تا پنجشنبه  ساعت 8 الي 16 در محل دانشكده ها

 

 

چارچوب كلي تأييد گواهي هاي پزشكي

-  دانشجوياني كه به دليل بيماري در جلسه امتحان حاضر نشده مي توانند از حذف پزشكي استفاده نمايند.

-  تذكر: غيبت هاي خارج از حد مجاز برخي از دانشجويان سبب محروميت از شركت در امتحان است.

-   دانشجويي كه 2 تا3 امتحان در يك روز مشخص در ساعات مختلف دارد ارايه يك  گواهي ساده مثل سرماخوردگي سبب حذف پزشكي نمي شود.

-  هيچ گواهي پزشكي بجز موارد بستري، اورژانس و جراحي(آن هم با مدارك كافي بيمارستان) تأييد نخواهد شد.

-  بيماريهاي رايج فصلي مجوزي براي عدم حضور در امتحان نيست.

-  آن دسته از دانشجوياني كه به دليل بيماري خواستار حذف ترم هستند بايد در ماه اول شروع نيمسال، مدارك بيماري (آزمايشگاهي و بستري و... و تشخيص پزشكي) خود را ارائه نموده و ويزيت شوند تا تكليف آنها از نظر تأييد گواهي مشخص شود (مگر اين كه بيماري مربوطه در اواسط يا پايان نيمسال رخ دهد.

-  از دانشجويان گرامي خواهشمند است مدارك پزشكي خود را به صورت كامل تا سه روز بعد از بيماري ارائه دهند تا نقص پرونده سبب ايجاد تاخير در روند تأييد درخواست آنان نگردد.

امورتغذیه:  آقاي ذوالفقاري  (55-22640051-داخلي 256)

-   نظارت بر بوفه و سلف دانشكده ها

-   افزایش بهداشت سلف وبوفه از طریق کنترل بیشتر وانجام بازرسی دوره ای منظم توسط پزشک معتمد وتهیهcheck list   های مربوطه

-   فعال نمودن کارت تغذیه

انتشارات و كمد دانشجويي:  آقاي ذوالفقاري(55-22640051-داخلي 256)

-   بررسي و رسيدگي به مشكلات دانشجويان در اين امور

-   ارائه كمد دانشجويي

کل بازدید ها: 6,449,054 ☼ امروز: 3,826 ☼ دیروز: 2,864 ☼ این صفحه : 1,167 ☼ آنلاین: 11 جزئیات