معرفی و شرح حال

دكتر سيد مهدي رضايت استاد تمام پايه 21 و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران مي باشند كه مدت 5 سال است رياست واحد علوم دارويي دانشگاه آزاد اسلامي را به عهده دارند. دكتر رضايت پس از اخذ دكتري عمومي داروسازي موفق به اخذ دكتري تخصصي فارماكولوژي – سم شناسي گرديده اند.

در دوره مسئوليت ايشان واحد علوم دارويي از يك رشته دكتري حرفه اي داروسازي درحال حاضر داراي 25 رشته در مقاطع مختلف كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري تخصصي مي باشد رشد قابل توجه اين واحد در عرصه هاي آموزشي و پ‍ژوهشي و فنآوري اين واحد را در سطح دانشگاه آزاد اسلامي و كشور بعنوان يك دانشگاه شاخص و روبه رشد مطرح كرده است.  
در سوابق ايشان مسئوليت هاي آموزشي و پژوهشي و اجرايي نظير مديريت گروه هاي آموزشي فارماكولوژي و نانوفناوري پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران،عضو شوراي آموزشي دانشگاه، عضو هيات امناي مركز تحقيقات نانوفناوري دانشگاه علوم پزشكي تهران، رئيس كميته فناوري نانو سازمان غذا و دارو، دبير هيات ممتحنه تخصصي نانوتكنولوژي پزشكي وزارت بهداشت وجود دارد.
در وزارت علوم وتحقيقات و فناوري عضو كميته نانو فناوري، عضو گروه فناوري هاي نوين دفتر برنامه ريزي، عضو كميته تخصصي گسترش فني مهندسي، عضو كميته تخصصي گسترش علوم پايه، عضو كميسيون هماهنگي سياستگذاري شوراي عالي علوم و تحقيقات و فناوري (عتف)، عضو كميسيون سلامت،امنيت غذايي و رفاه اجتماعي، شوراي عالي علوم و تحقيقات و فناوري (عتف) مي باشند را در كارنامه دارند.
سرپرست دانشكده علوم ميان رشته اي دانشگاه علوم پزشكي تهران، مدير كارگروه توسعه نيروي انساني ستاد ويژه توسعه نانوفناوري رياست جمهوري، عضو شوراي درمان نهاد رياست جمهوري، مدير اجرايي پروژه توليدي نانو داروي ضد سرطان داكسوروبيسين، مدير پخش حمايت از توليد محصولات بهداشتي و دارويي در ستاد نانو فناوري از ديگر مسئوليت هاي ايشان بوده است.  
از جمله سوابق پژوهشي ايشان: عضو كميته ابداعات و اختراعات معاونت پژوهشي، عضو هيات تحريريه 4 مجله تخصصي (دانشگاه تبريز-دانشگاه تهران-انجمن نانو فناوري-فصلنامه گياهان دارويي)، عضو شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، عضو كميته علمي تخصصي فناوري نانو مركز علوم و فناوري هاي پيشرفته دانشگاه آزاد اسلامي(CAST)، مدير مسئول مجله انگليسي علمي پژوهشي علوم دارويي و سلامت(JPHS) واحد علوم دارويي دانشگاه آزاد اسلامي و عضويت در هيات تحريريه مجله Progress In Biomaterial .
دكتر رضايت راهنمايي و مشاوره بيش از 100 پايان نامه در مقاطع دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد، دكتري عمومي داروسازي، پزشكي و دندانپزشكي و شيمي دارويي، نانو فناوري، بيو تكنولوژي، شيمي دارويي، سم شناسي و مديريت فناوري را به عهده داشته اند. ايشان داراي بيش از 50 مقاله در مجلات معتبر  بين المللي (ISI) هستند. ثبت 3 اختراع بين المللي (US Patent) و همكاري در چند پروژه بزرگ دارويي كشور از جمله تجارب ايشان در عرصه فناوري و صنعت است.

کل بازدید ها: 5,709,336 ☼ امروز: 2,934 ☼ دیروز: 4,443 ☼ این صفحه : 5,181 ☼ آنلاین: 5 جزئیات