جستجو در مطالب سایت:

 

درنشست مشترک هیات رئیسه و روسای دانشکده ها، معاونین اموزشی، سرپرست کمیته های تحقیقات دانشجویی و مدیران دفاتر EDO دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران مطرح شد :

دکتر هادیپور : كليه فعاليت هاي دفاتر توسعه EDO زير نظر رياست دانشكده ها و در راستاي سياستهاي مركز توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC ) دانشگاه انجام مي پذيرد 
دکتر هادیپور : در بررسی فعالیت های دفاتر توسعه EDO ، علاوه بر نحوه تعامل با مركز توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) ، از نظر انجام وظایف محوله تا پایان سال، مورد ارزشیابی قرار می گیرند .
کل بازدید ها: 6,289,830 ☼ امروز: 1,785 ☼ دیروز: 3,230 ☼ این صفحه : 282 ☼ آنلاین: 15 جزئیات