رشته ها و مقاطع

 

1-رشته داروسازي -مقطع دكتري عمومي

2- رشته سم‌شناسي -مقطع كارشناسي ارشد

3- رشته نظارت بر امور دارويي -مقطع كارشناسي ارشد

4- رشته MBA-مديريت دارو مقطع كارشناسي ارشد

5-رشته فارماکولوژی-مقطع  PhD

6- رشته سم‌شناسي-مقطع  PhD

7-رشته مدیریت و اقتصاد دارو-مقطع PhD

کل بازدید ها: 5,887,577 ☼ امروز: 6,047 ☼ دیروز: 7,832 ☼ این صفحه : 4,567 ☼ آنلاین: 16 جزئیات