معرفی دانشکده داروسازی

 

 

رئيس دانشكده داروسازي: دكتر زهرا جعفری آذر 

محل دانشكده: خيابان شريعتي ، قلهك ، اول خيابان يخچال ، كوي ياسمن.

کل بازدید ها: 6,289,888 ☼ امروز: 1,843 ☼ دیروز: 3,230 ☼ این صفحه : 2,837 ☼ آنلاین: 9 جزئیات