معرفی دانشکده داروسازی

 

 

رئيس دانشكده داروسازي: دكتر زهرا جعفری آذر 

محل دانشكده: خيابان شريعتي ، قلهك ، اول خيابان يخچال ، كوي ياسمن.

کل بازدید ها: 5,887,595 ☼ امروز: 6,065 ☼ دیروز: 7,832 ☼ این صفحه : 2,751 ☼ آنلاین: 19 جزئیات