گروه های آموزشی

1-گروه فارماسیوتیکس به مدیریت جناب آقای دکتر علیرضا دبیرسیاقی  

2-گروه فارماکولوژی و گروه سم شناسي  به مدیریت سرکار خانم دکتر سیده زهرا موسوی

3-گروه فارماکوگنوزی به مدیریت جناب آقای دکتر سعید محمدی معتمد

4 -گروه شیمی دارویی به مدیریت جناب آقای دكتر علی الماسی راد

5-گروه داروسازی بالینی به مدیریت جناب آقای دکتر مهدي رجبي

6- گروه علوم پایه  به مديريت سرکار خانم دکتر طاهره ناجی زاده

7-گروه نظارت بر امور دارويي به مديريت سركار خانم دكتر مينو افشار

8-گروه اقتصاد  دارو MBAبه مدیریت دکتر سید محمد هاشمی نژاد 

 

 

کل بازدید ها: 6,546,773 ☼ امروز: 313 ☼ دیروز: 3,558 ☼ این صفحه : 4,463 ☼ آنلاین: 4 جزئیات