آزمایشگاه ها

          

آزمایشگاه های پژوهشی

مرکز تحقیقات علوم دارویی
       آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
       آزمایشگاه توکسیکوژنومیکس
       آزمایشگاه دارورسانی
       آزمایشگاه فارماکولوژی
       آزمایشگاه فارماکوگنوزی
       آزمایشگاه میکروبیولوژی
       آزمایشگاه بیوتکنولوژی
       آزمایشگاه تحقیقات بالینی
       آزمایشگاه سم شناسی
       آزمایشگاه نانو محاسباتی
       حیوانخانه
       هرباریوم
       Skill Lab
مرکز تحقیقات مواد اولیه دارویی
آزمایشگاه صنایع غذایی
کلینیک غلات
فیش لب
اتاق STM
اتاق NMR

آزمایشگاه های آموزشی

آزمایشگاه آموزشی شیمی مواد غذایی
آزمایشگاه آموزشی شیمی پایه
آزمایشگاه آموزشی شیمی تجزیه
آزمایشگاه آموزشی شیمی آلی
آزمایشگاه آموزشی شیمی عمومی
آزمایشگاه آموزشی آنالیز دستگاهی
آزمایشگاه آموزشی فارماکوگنوزی
آزمایشگاه آموزشی فارماسیوتیکس ( صنعتی)
آزمایشگاه آموزشی فیزیک
آزمایشگاه آموزشی شیمی
آزمایشگاه آموزشی علوم پایه (فناوری)
آزمایشگاه آموزشی علوم پایه (داروسازی)
آزمایشگاه آموزشی زیست-فیزیولوژی
آزمایشگاه آموزشی زیست شیمی
کارگاه شیشه گری
آزمایشگاه آموزشی میکروبیولوژی (داروسازی)
آزمایشگاه آموزشی میکروبیولوژی (فناوری)
آزمایشگاه آموزشی - پژوهشی میکروبیولوژی
آزمایشگاه آموزشی سم شناسی

 

 

کل بازدید ها: 6,449,017 ☼ امروز: 3,789 ☼ دیروز: 2,864 ☼ این صفحه : 1,177 ☼ آنلاین: 6 جزئیات