داروخانه ی جواهری

داروخانه بیمارستان جواهری

مسئول فنی : سرکار خانم دکتر مرجان منوچهری

پرسنل:

خانم مریم رستمانی تکنسین دارویی

خانم وجیهه برخورداری تکنسین دارویی

آقای رامین ربیعی تکنسین دارویی

ساعات فعالیت:  15-9

طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر:

 تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح، خدمات درمانی 

وظائف: تامین دارو و تجهیزات بیمارستانی جهت بخشها و بیماران سرپایی

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان زرگنده،خیابان خاقانی، بیمارستان جواهری

تلفن: 22649636-021

کل بازدید ها: 6,448,981 ☼ امروز: 3,753 ☼ دیروز: 2,864 ☼ این صفحه : 3,743 ☼ آنلاین: 12 جزئیات