داروخانه ی بوعلی

داروخانه بیمارستان بوعلی

مسئول فنی :

 سرکار خانم دکتر منوچهری  شیفت صبح از ساعت 8 الی 14

سرکار خانم دکتر مریم ملکوتی شیفت عصر از ساعت 14 الی 21

پرسنل:

خانم مریم برزعلی تکنسین دارویی

خانم برخورداری تکنسین دارویی

آقای وحید قاضی تکنسین دارویی

آقای کاوه محمودی تکنسین دارویی

آقای رامین لطفی تکنسین دارویی

آقای احمد تهرانی انباردار

خانم 

ساعات فعالیت:   شبانه روزی

طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر:

 تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح، خدمات درمانی 

وظائف: تامین دارو و تجهیزات بیمارستانی جهت بخشها و بیماران سرپایی

آدرس: خیابان دماوند، نرسیده به میدان امام حسین، داروخانه داخل بیمارستان بوعلی

تلفن: 33791543-021

 

کل بازدید ها: 6,449,045 ☼ امروز: 3,817 ☼ دیروز: 2,864 ☼ این صفحه : 4,715 ☼ آنلاین: 10 جزئیات