داروخانه ی امیرالمومنین

داروخانه  بیمارستان امیرالمومنین

مسئول فنی : سرکار خانم دکتر رزیتا باقریه

پرسنل:

خانم سمیه مصطفوی تکنسین دارویی

خانم زهرا اعلائی نژاد تکنسین دارویی

آقای ذبیح الله ترکاشوند تکنسین دارویی

آقای محمودی تکنسین دارویی

آقای امین کوزه کنعانی تکنسین دارویی

آقای جانفدا خدماتی

ساعات فعالیت:  شبانه روزی

طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر:

 تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح، خدمات درمانی 

وظائف: تامین  دارو و تجهیزات بیمارستانی جهت بخشها و بیماران سرپایی

آدرس: نازی آباد، خیابان شیرمحمدی، روبروی پارک سردار جنگل، بیمارستان امیرالمومنین

تلفن: 55346310-021

 

کل بازدید ها: 6,546,711 ☼ امروز: 251 ☼ دیروز: 3,558 ☼ این صفحه : 4,689 ☼ آنلاین: 2 جزئیات