رشته ها و مقاطع

 

1-رشته داروسازي -مقطع دكتري عمومي

2- رشته سم‌شناسي -مقطع كارشناسي ارشد

3- رشته نظارت بر امور دارويي -مقطع كارشناسي ارشد

4- رشته MBA-مديريت دارو مقطع كارشناسي ارشد

5-رشته فارماکولوژی-مقطع  PhD

6- رشته سم‌شناسي-مقطع  PhD

7-رشته مدیریت و اقتصاد دارو-مقطع PhD

کل بازدید ها: 5,497,808 ☼ امروز: 1,601 ☼ دیروز: 4,999 ☼ این صفحه : 17,079 ☼ آنلاین: 11 جزئیات