معرفی دانشکده داروسازی

 

 

رئيس دانشكده داروسازي: دكتر زهرا جعفری آذر 

محل دانشكده: خيابان شريعتي ، قلهك ، اول خيابان يخچال ، كوي ياسمن.

کل بازدید ها: 6,448,993 ☼ امروز: 3,765 ☼ دیروز: 2,864 ☼ این صفحه : 14,388 ☼ آنلاین: 9 جزئیات