معرفی دانشکده داروسازی

 

 

رئيس دانشكده داروسازي: دكتر زهرا جعفری آذر 

محل دانشكده: خيابان شريعتي ، قلهك ، اول خيابان يخچال ، كوي ياسمن.

کل بازدید ها: 5,709,332 ☼ امروز: 2,930 ☼ دیروز: 4,443 ☼ این صفحه : 13,409 ☼ آنلاین: 6 جزئیات