معرفی دانشکده داروسازی

 

 

رئيس دانشكده داروسازي: دكتر زهرا جعفری آذر 

محل دانشكده: خيابان شريعتي ، قلهك ، اول خيابان يخچال ، كوي ياسمن.

کل بازدید ها: 6,123,167 ☼ امروز: 5,189 ☼ دیروز: 3,577 ☼ این صفحه : 13,843 ☼ آنلاین: 14 جزئیات