انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران

irems

www.irems.ir

انجمن علمی مواد جهش­ زای زيست محيطی ايران (Iranian Environmental Mutagen Society(IrEMS ، شاخه ايرانی انجمن جهانی (International Association of Environmental Mutagen Societies(IAEMS و انجمن آسيايی (Asian Association of Environmental Mutagen Societies(AAEMS است که با گذشت بيش از 45 سال، از سابقه عملکرد بين المللی در ميان محققين و قانونگذاران حوزه سم شناسی و ساير حوزه های مرتبط خوش درخشيده است.
هيئت موسس انجمن در سال 1388 به نمايندگی سرکار خانم دکتر سپيده اربابی (رياست وقت انجمن)، جهت تاسيس اقدام نموده و با پيگيری های فراوان در سال 1390 موفق به کسب مجوز رسمی فعاليت از کميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری گرديد.
اولين مجمع عمومی انجمن در مهرماه 1390 به منظور تعيين هيئت مديره تشکيل و در مردادماه سال 1391 انجمن نهايتا به ثبت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر آمد.
با گذشت دو سال از تاسيس و با حدود 400 نفر عضو رسمی، انجمن IREMS ، انجمنی است فعال، پويا، تاثير گذار و برخوردار از مقبوليت علمی در سطح ملی و بين المللی که بعنوان عضو رسمی انجمن آسيايی، شناخته می شود. انجمن در تلاش است تا با تشکيل شبکه ملی بر روی جنبه‌های مختلف مواد موتاژن کار کرده، به دنبال گسترش آگاهی‌های عمومی و تخصصی و گسترش مرزهای دانش در اين زمينه با هدف کاهش اثرات مواد موتاژن در جامعه و محيط زيست باشد تا به عنوان يک مرجع علمی و فنی ملی در اين زمينه شناخته شود و مفيد واقع گردد.
 
اهداف انجمن:
مرجعيت در زمينه مواد موتاژن و کارسينوژن و هماهنگسازی فعاليت ها
آموزش و آگاهی رسانی عمومی
آموزش و آگاهی رسانی تخصصي  
مشارکت و پاسخ‌گويی با هدف افزايش تاثير گذاری از طريق ارتباطات موثر و مفيد با اعضا و نهادهای داخلی و بين المللي  
مشارکت در فعاليت‌های علمی و پژوهشی
حمايت مادی و معنوی از فعاليت‌ها در زمينه‌های مرتبط با مواد موتاژن و کارسينوژن  
نوع بخشی به منابع مالی و سرمايه‌ای
 
خط مشی انجمن:
خط مشی اصلی انجمن انسجام بخشی، به فعاليت‌ها ی آموزشی پژوهشی و اجرايی در زمينه کنترل مواد موتاژن و کارسينوژن در سطح کشور است. انجمن متعهد است نسبت به گسترش مرزهای علمی در عين همگانی‌سازی دانش عمومی از طريق آموزش و آگاهی رسانی تخصصی و عمومی و ايجاد تعامل و رقابت علمی بين پژوهشگران و متخصصين و نهايتا کاهش ريسک ناشی از عوامل موتاژن و کارسينوژن فعال باشد.

 

کل بازدید ها: 6,449,000 ☼ امروز: 3,772 ☼ دیروز: 2,864 ☼ این صفحه : 1,428 ☼ آنلاین: 4 جزئیات