دستاورد ها

دستاوردهای آموزشی 
 
توسعه رشته ها از یک رشته به 33 طی مدت 6 سال
 
تعداد دانشجوي فارغ التحصیل : 3380 نفر
تعداد کل اعضاء هيات علمي تمام وقت و نيمه وقت : 91
تعداد اعضاي هيات علمی حق التدریس : 234   نفر
 
تاسیس سه دانشکده داروسازی علوم و فناوری های نوین و شیمی دارویی و 18 گروه آموزشی فعال
اخذ رتبه برتر دانش پژوهشی توسط آقای دکتر عباس احمدی معاون آموزشی واحد ( شهریور 93)
علوم پايه كشوري در رشته داروسازي
احراز رتبه هاي اول تا دهم كشوري (اسفند ماه 89): تعداد 19 نفراز مجموع 26 نفر
احراز رتبه هاي اول تا دهم كشوري (اسفند ماه 90): تعداد 5 نفراز مجموع 17 نفر
قبولي 98% دانشجويان (اسفند ماه 91)
قبولی 97% دانشجویان (شهریور ماه 92)
قبولی 96% دانشجویان (اسفند ماه 92)
قبولی 91/7% دانشجویان ( شهریور 93)
قبولی در مقاطع تحصیلی بالاتر :

پذیرفته شدگان PhD رشته های داروسازی (از سال 1365 تاکنون) = 120 نفردر دانشگاه های ایران
پذیرفته شدگان PhD  از مقاطع کارشناسی ارشد = 20نفر
 
کسب رتبه نخست کشوری در پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری از وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی (91)
کسب رتبه اول کشوری در هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(93)
کسب رتبه اول دانش پژوهشی در جشنواره لقمان حکیم ( 93) 
 
دستاوردهای پژوهشی 
 
دستاوردهای فناوری
 
دستاوردهای عمومی
کل بازدید ها: 6,544,906 ☼ امروز: 2,004 ☼ دیروز: 3,177 ☼ این صفحه : 3,499 ☼ آنلاین: 11 جزئیات